Shop Bone Inlay Photo Frame 4" x 6" at Rose St Trading Co

Bone Inlay Photo Frame 4" x 6"

44.95

16.5 x 21.5cm
Cream Bone
  • Bone
  • Handmade